Now showing items 1-2 of 2

  • Geležies turinčių filtro užpildų efektyvumo šalinant tirpųjį fosforą tyrimai 

   Varnagiris, Audrius; Mažeikienė, Aušra (Darni aplinka: 27-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija / Sustainable Environment: 27th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2024)
   Šio darbo tikslas – išbandyti geležies turinčių medžiagų efektyvumą sorbuoti tirpųjį fosforą iš realių, biologiniu būdu jau išvalytų, nuotekų. Tyrimams pasirinktos ir į tris eksperimentinio stendo kolonėles patalpintos ...
  • Pirolizuoto nuotekų valyklos dumblo gebos šalinti iš nuotekų fosfatus tyrimai 

   Vilčiauskaitė, Aistė; Šarko, Julita; Mažeikienė, Aušra (Darni aplinka: 26-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija / Sustainable Environment: 26th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2023)
   Vienas svarbiausių nuotekų valymo ir paviršinio vandens tvarkymo tikslų – sumažinti fosforo koncentracijos lygį vandenyje ir taip išvengti eutrofikacijos. Darbe sprendžiami fosforo šalinimo iš nuotekų klausimai. Fosforas ...