Now showing items 1-20 of 40

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.vgtuprioritizedfields.column_heading
   AE - Aplinkos ir energijos technologijos / Environmental and energy technologies [10]
   AE0101 - Efektyvus išteklių ir energijos naudojimas / Efficient use of resources and energy [128]
   AE0202 - Aplinkos apsaugos technologijos / Environmental protection technologies [298]
   AE0303 - Pastatų energetika / Building energetics [75]
   AE0404 - Atsinaujinanti energija / Renewable energy [51]
   AE05 - Antropogeninės aplinkos kaita / Change of anthropogenic environment [76]
   EV01 - Šiuolaikinių organizacijų plėtros vadyba / Management of Contemporary Organizations Development [419]
   EV02 - Aukštos pridėtinės vertės ekonomika / High Value-Added Economy [584]
   EV03 - Dinamiškoji vadyba / Dynamic Management [195]
   EV04 - Komunikacijos valdymas įtraukioje ir kūrybingoje visuomenėje / Communication management in inclusive and creative society [532]
   EV05 - Kūrybinės industrijos skaitmeninės visuomenės plėtrai / Creative industries for digital society development [83]
   FM - Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai / Fundamental research on materials and processes [11]
   FM0101 - Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai / Mathematical models of physical, technological and economic processes [415]
   FM0202 - Ląstelių ir jų biologiškai aktyvių komponentų tyrimai / Investigations on cells and their biologically active components [267]
   IK - Informacinės ir komunikacijos technologijos / Information and communication technologies [12]
   IK0101 - Informacijos ir informacinių technologijų sauga / Information and Information Technologies Security [92]
   IK0202 - Išmaniosios signalų apdorojimo ir ryšių technologijos / Smart Signal Processing and Telecommunication Technologies [150]
   IK0303 - Dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo sistemos / Artificial intelligence and decision support systems [282]
   IK0303 - Dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo sistemos / Artificial intelligence and decision support systems [1]
   IK0404 - Geoinformacinės technologijos / Geoinformation technologies [15]