Now showing items 1-1 of 1

    • Mažos varžos taškinis sąlytis 

      Gradauskas, Jonas; Sužiedėlis, Algirdas; Stupakova, Jolanta; Samuolienė, Neringa (2017)
      Išradimas skirtas elektronikos sričiai, susijusiai su puslaidininkinių ar kitų medžiagų įtaisų, kuriuose mažo ploto sąlyčių srityse pasireiškia neigiama taškinio sąlyčio įtaka, projektavimu ir gamyba. Išradimo tikslas – ...