Now showing items 1-1 of 1

    • Filozoficzno-kulturowe i prawno-gospodarcze aspekty procesów integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej 

      Tomczonek, Zofia; Milewski, Jan Jerzy; Sawicki, Adam; Monginaitė, Laimutė; Acewicz, Miroslaw; Mazur, Barbara; Студнева, О.В.; Ickiewicz-Sawicka, Magdalena; Мисиюк, В.С.; Czerniawska, Miroslawa; Грибов, Г.М.; Лапина, С.В.; Klimczuk, Urszula; Медиченко, Л.Э.; Шебанова, И.А.; Stalonczyk, Izabela; Попко, О.М.; Восович, С.М.; Smolarczyk, A.; Borowska, Alina; Urban, Wieslaw; Prystrom, Joanna; Szlis, Izabela; Kobylińska, Urszula; Nazarko, Łukasz; Laszuk, Mirosława; Konopelko, Agnieszka; Piekutowska, Agnieszka; Dziekoński, Krzysztof; Wojsznis, Barbara; Wierzbicka, Katarzyna; Grabska, Anna E.; Szymańska, Elżbieta; Hines, Marie; Sadowska, Ewa; Szczepański, Marcin; Ковалева, И.И.; Пашковiч, А.; Czerewacz, Katarzyna; Czech, Ewa Katarzyna; Piekunko-Mantiuk, Iwona (2007)