Now showing items 1-1 of 1

    • Dviračių srauto pasiskirstymas Vilniaus miesto funkcinėse zonose 

      Zabielaitė-Skirmantė, Miglė; Burinskienė, Marija (Darni aplinka: 26-oji teminė Jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" / Sustainable Environment: 26th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2023)
      Vilniaus miesto darnaus judumo plane Vilniuje 2030 m. prognozuojama, kad dviračiais atliekamų kasdienių kelionių dalis sudarys 7,5 % nuo bendro kasdienių kelionių skaičiaus. Atsižvelgiant į darbo vietų, gyvenamųjų vietų ...