Now showing items 1-1 of 1

    • Ištraukiamojo patalpų oro naudojimo šilumos siurbliui „oras–vanduo” galimybių tyrimas 

      Žižys, Jonas; Misevičiūtė, Violeta (Darni aplinka: 26-oji teminė Jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" / Sustainable Environment: 26th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2023)
      Straipsnyje analizuojamos šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistemos, įrengtos daugiabučiame ir administraciniame pastatuose, naudojančios iš patalpų ištraukiamą orą. Tiriamasis objektas – Vilniaus daugiabutyje įrengta tokio ...