Now showing items 1-1 of 1

    • Daugiamečių pievų stebėsena, taikant sintetinės apertūros radaro (SAR) koherencijos ir intensyvumo bangų kompoziciją 

      Metrikaitytė-Gudelė, Gustė; Sužiedelytė-Visockienė, Jūratė (Darni aplinka: 27-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija / Sustainable Environment: 27th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2024)
      Straipsnyje pateiktas tyrimas, kuriam naudojami sintetinės Apertūros radaro (SAR) palydovinių vaizdų duomenys. Taikant koherencijos ir intensyvumo bangų kompozicijas atikta daugiamečių pievų stebėsena. Penkerių metų periodo ...