Now showing items 1-1 of 1

    • Administracinio pastato mikroklimato sąlygų įtakos energinio modeliavimo rezultatams analizė 

      Mickūnė, Greta; Čiuprinskas, Kęstutis (Darni aplinka: 27-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija / Sustainable Environment: 27th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2024)
      Tyrimas atliekamas naudojant dinaminio energinio modeliavimo programą IDA ICE. Tyrimo objekto, administracinės paskirties pastato, modelis sukurtas remiantis realiais duomenimis. Pastato energijos sąnaudos normalizuojamos, ...