Now showing items 1-1 of 1

    • Neįstiklinto pratakaus saulės kolektoriaus tyrimas taikant skaičiuojamosios fluidų dinamikos metodą 

      Piskulov, Martin; Streckienė, Giedrė (Darni aplinka: 26-oji teminė Jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" / Sustainable Environment: 26th Conference for Junior Researchers "Science - Future of Lithuania", 2023)
      Neįstiklintas pratakus saulės kolektorius – puikus ekologiškas ir nemokamas būdas sušildyti į patalpas tiekiamą lauko orą, vartojant saulės energiją. Tai orinis saulės kolektorius, skirtas pro jį pratekančiam orui sušildyti ...