Now showing items 1-20 of 30

  • Acoustic panels based on recycled paper sludge and lime composites 

   Astrauskas, Tomas; Picó, Rubén; Sánchez-Morcillo, Víctor J.; Grubliauskas, Raimondas (International journal of environmental science and technology, 2022)
   Recent trends in waste management have initiated interest in recycled materials for sound absorption applications. The present paper studies the possibility of paper sludge to be recycled as material for sound absorption ...
  • Acoustic panels made of paper sludge and clay composites 

   Astrauskas, Tomas; Januševičius, Tomas; Grubliauskas, Raimondas (Sustainability: Section: Sustainable materials, 2021)
   Studies on recycled materials emerged during recent years. This paper investigates samples’ sound absorption properties for panels fabricated of a mixture of paper sludge (PS) and clay mixture. PS was the core material. ...
  • Analysis of air pollution parameters using covariance function theory 

   Daugėla, Ignas; Sužiedelytė Visockienė, Jūratė; Skeivalas, Jonas (Ecological chemistry and engineering S-Chemia i inzynieria ekologiczna S, 2020)
   The paper analyses the intensity changes of three pollution parameter vectors in space and time. The RGB raster pollution data of the Lithuanian territory used for the research were prepared according to the digital images ...
  • Aplinkos oro taršai matuoti skirto elektrocheminio jutiklio su volframo trioksidu tyrimai ir vertinimas 

   Rezgytė, Loreta
   Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas aplinkos oro taršai matuoti skirto elektrocheminio dujų jutiklio su volframo trioksidu efektyvumas. Analizuojama zolių-gelių metodu susintetintų WO3 plonasluoksnių dangų, padengtų ...
  • Application of Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization for modelling and optimization of biosorption of Lead(II) and Nickel(II) from wastewater using dead cyanobacterial biomass 

   Sarkar, Biswajit; Sharma, Upasha; Adhikari, Kalyan; Lahiri, Sandip Kumar; Baltrėnaitė-Gedienė, Edita; Baltrėnas, Pranas; Dutta, Susmita (Journal of the Indian chemical society, 2021)
   Removal of heavy metals through biosorption using biomass offers several advantages over other conventional techniques such as low cost, high efficiency, environmentally friendly, etc. In the present article, biosorption ...
  • Application of satellite data and GIS services for studying air pollutants in Lithuania (case study: Kaunas city) 

   Soleimany, Arezoo; Grubliauskas, Raimondas; Šerevičienė, Vaida (Air quality, atmosphere & health, 2021)
   Satellite remote sensing, with its relatively short history, is going to play a major role in the fields that encompass topics related to place and space. Through this innovation in technology, real-time monitoring and ...
  • Aukštybinių statinių horizontaliųjų deformacijų nustatytų geodeziniais metodais tikslumo analizė 

   Gražulis, Žymantas
   Baigiamojo magistro darbo tikslas – nustatyti dviejų dūmtraukių horizontaliąsias deformacijas, naudojant skirtingus matavimo prietaisus: antžeminį lazerinį skenerį ir elektroninį tacheometrą. Taip pat siekiama tarpusavyje ...
  • Bioskaidaus plastiko maišelių kompostavimo namudinėmis sąlygomis galimybių tyrimas 

   Urbelytė, Monika; Zigmontienė, Aušra (23-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" straipsnių rinkinys, 2020 m. gegužės 8 d. = Proceedings of the 23th conference for junior researchers “Science – Future of Lithuania” "Environmental protection engineering", 8 May 2020, Vilnius, Lithuania, 2020)
   Pastaruoju metu rinkoje pasirodo nemažai įvairių maišelių, kurių tam tikra dalis gamintojų ir pardavėjų yra deklaruojama kaip bioskaidaus plastiko gaminiai. Bioskaidaus plastiko maišelių gamyba bei vartojimas sparčiai auga. ...
  • Bioskaidžių atliekų tvarkymas įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus 

   Tumaševičiūtė, Rasa
   Pagrindinis šio baigiamojo darbo tikslas – panaudojant žiedinės ekonomikos principus biologinių atliekų sektoriaus potencialą išnaudoti maisto medžiagoms atgauti, grąžinti ir energijai taupyti. Baigiamajame magistro darbe ...
  • Covariate model of pixel vector intensities of invasive H. sosnowskyi plants 

   Daugėla, Ignas; Sužiedelytė Visockienė, Jūratė; Tumelienė, Eglė; Skeivalas, Jonas; Kalinka, Maris (Journal of imaging, 2021)
   This article describes an agricultural application of remote sensing methods. The idea is to aid in eradicating an invasive plant called Sosnowskyi borscht (H. sosnowskyi). These plants contain strong allergens and can ...
  • Dumblo skaidymo poveikio anaerobinio stabilizavimo procesui tyrimas 

   Aputis, Mantas
   Nuotekų valymo procese susidaro dumblas, kuris linkęs kaupti sunkiuosius metalus ir prastai skaidomus organinius junginius, taip pat jame gausu patogeninių organizmų (virusų, bakterijų ir t.t.), todėl jis yra laikomas ...
  • Elektromobilių tinklo plėtros modeliavimas geografinėmis informacinėmis sistemomis 

   Grigorjeva, Eva
   Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamos elektromobilių plėtros galimybės Vilniaus mieste. Transporto sektorius yra tiesiogiai susijęs su CO2 emisijomis, tuo pačiu ir su klimato kaitos padariniais. Vienas iš būdų, kaip ...
  • Geodezijos ir kadastro katedros Vilnius Tech veiklos apžvalga 

   Sužiedelytė Visockienė, Jūratė (Žemėtvarka ir hidrotechnika, 2021)
   2012-2021 metų Geodezijos ir kadastro katedros bakalaurų, magistrantų stojimo rezultatai, studijų programos, išleisti doktorantai, personalo veikla.
  • Greitojo viešojo transporto koridorių plėtra Vilniaus mieste 

   Martišius, Lukas
   Šio darbo tikslas – Vilniaus miesto viešojo transporto sistemos makro modelio sukūrimas, kalibracijas ir tinklo pakeitimo alternatyvų išbandymas. Dabartinės privačių lengvųjų automobilių naudojimo tendencijos sudaro sąlygas ...
  • Kietojo atgautojo kuro tyrimas ir panaudojimo galimybių įvertinimas 

   Ramelytė, Aistė
   Baigiamajame darbe atliekamas kietojo atgautojo kuro tyrimas ir panaudojimo galimybių įvertinimas. Šiuolaikinėje visuomenėje didėjanti atliekų tvarkymo problema reikalauja ieškoti būdų, kurie leistų mažinti susidarančių ...
  • Louvred noise barrier for traffic noise reduction 

   Astrauskas, Tomas; Baltrėnas, Pranas; Januševičius, Tomas; Grubliauskas, Raimondas (The Baltic journal of road and bridge engineering, 2021)
   Environmental issues near roads become more and more important in our society daily life. One of the most critical environmental issues is traffic noise. The present paper study louvred noise barrier designed by authors. ...
  • Lyginamųjų vidaus atitvarų garso slėgio izoliacijos tyrimai 

   Sarpalius, Domininkas; Januševičius, Tomas (23-iosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" straipsnių rinkinys, 2020 m. gegužės 8 d. = Proceedings of the 23th conference for junior researchers “Science – Future of Lithuania” "Environmental protection engineering", 8 May 2020, Vilnius, Lithuania, 2020)
   Atitvara – vienas iš pagrindinių pastato elementų. Jos skiria atskirus kambarius ir kitas erdves, tokios atitvaros vadinamos vidinėmis atitvaromis, taip pat būna atitvaros, sujungtos su pamatais ir stogu, taip sudarant ...
  • Method to recycle paper sludge waste: production of panels for sound absorption applications 

   Astrauskas, Tomas; Grubliauskas, Raimondas (Environmental and climate technologies, 2020)
   Paper sludge is the water treatment waste, which produced during paper production. Paper sludge (PS) waste utilization is the common problem in the EU and internationally. According to the waste management directive No. ...
  • Mobilių oro taršos šaltinių poveikio Vilniaus miesto oro kokybei tyrimas ir vertinimas 

   Alminauskaitė, Gintarė
   Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama oro taršos problema, sukelta mobilių taršos šaltinių, identifikuojami pagrindiniai transporto priemonių išmetami oro teršalai ir jų šaltiniai. Išnagrinėti pagrindiniai veiksniai ...
  • Naftos produktų sorbcijos iš užteršto vandens eksperimentiniai tyrimai 

   Aleknaitė, Jurgita
   Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama naftos produktais užterštų paviršinių nuotekų problema. Atlikta mokslinės–techninės literatūros apžvalga apie naftos produktų patekimo į aplinką priežastis, išnagrinėti paviršinių ...