Now showing items 1-20 of 30

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.vgtuprioritizedfields.column_heading
   AE0101 - Efektyvus išteklių ir energijos naudojimas / Efficient use of resources and energy [3]
   AE0202 - Aplinkos apsaugos technologijos / Environmental protection technologies [10]
   AE0303 - Pastatų energetika / Building energetics [2]
   AE0404 - Atsinaujinanti energija / Renewable energy [4]
   AE05 - Antropogeninės aplinkos kaita / Change of anthropogenic environment [1]
   EV01 - Šiuolaikinių organizacijų plėtros vadyba / Management of Contemporary Organizations Development [12]
   EV02 - Aukštos pridėtinės vertės ekonomika / High Value-Added Economy [8]
   EV03 - Dinamiškoji vadyba / Dynamic Management [4]
   FM0101 - Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai / Mathematical models of physical, technological and economic processes [11]
   FM0202 - Ląstelių ir jų biologiškai aktyvių komponentų tyrimai / Investigations on cells and their biologically active components [2]
   IK - Informacinės ir komunikacijos technologijos / Information and communication technologies [1]
   IK0101 - Informacijos ir informacinių technologijų sauga / Information and Information Technologies Security [5]
   IK0202 - Išmaniosios signalų apdorojimo ir ryšių technologijos / Smart Signal Processing and Telecommunication Technologies [16]
   IK0303 - Dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo sistemos / Artificial intelligence and decision support systems [10]
   MC - Mechatronika / Mechatronics [1]
   MC0101 - Mechatroninės gamybos sistemos Pramonė 4.0 platformoje / Mechatronic for Industry 4.0 Production System [1]
   MC0202 - Metamedžiagos ir nanodariniai / Metamaterials and Nano-structures [1]
   MC03 - Išmaniosios įterptinės sistemos / Smart embedded systems [3]
   MC0404 - Bionika ir biomedicinos inžinerinės sistemos / Bionics and Biomedical Engineering Systems [4]
   MC0505 - Inovatyvios elektroninės sistemos / Innovative Electronic Systems [5]